HướNG DẫN

Hướng dẫn tạo hàng ký gửi

Hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi

NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

HƯỚNG DẪN TẠO KHIẾU NẠI

Hướng dẫn tạo khiếu nại

Tìm kiếm sản phẩm trên website Taobao.com

Hướng dẫn tìm kiếm và mua sản phẩm trên Taobao.com và cách hoàn thành giao dịch

Tìm kiếm sản phẩm trên website 1688.com

Hướng dẫn tìm kiếm - mua sản phẩm trên trang 1688.com và cách thức hoàn thành giao dịch!

Hướng dẫn đăng ký thành viên

Hướng dẫn đăng ký thành viên trên trang Hangchinhngach.com để thực hiện mua hàng trên các trang web thương mại điện tử như Taobao, 1688, Tmall...

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Taobao.com

Cách tạo tài khoản Taobao.com đơn giản và nhanh chóng

Tìm kiếm sản phẩm trên website Tmall.com

Hướng dẫn cách tìm kiếm và mua sản phẩm trên web Tmall.com và cách hoàn thành giao dịch!

Đánh giá uy tín shop

Cách nhận ra shop uy tín và mua hàng chất lượng.

Quản lý tài khoản cá nhân

Quý khách có thể thay đổi thông tin tài khoản như sau: