DịCH Vụ

Đặt hàng qua taobao

Đặt hàng qua trang web thương mại điện tử nổi tiếng tại Trung Quốc: taobao.com với mức giá ưu đãi và chất lượng đảm bảo nhất.

Đặt hàng qua tmall

Đặt hàng qua trang web thương mại điện tử Tmall với giá ưu đãi và sản phẩm cao cấp chất lượng nhấ

Đặt hàng qua 1688

Đặt hàng qua trang web thương mại trực tuyến 1688.com với mức giá tốt nhất và sản phẩm đảm bảo đúng chất lượng.

Đổi tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ từ VND sang Nhân dân tệ theo tỷ giá trên trang chủ website http://hangchinhngach.com/

Phiên dịch

Dịch vụ hỗ trợ quý khách trong việc phiên dịch và đi lấy hàng tại Trung Quốc.