Thông tin tài khoản Ngân Hàng của Hangchichngach.comDưới đây là thông tin các tài khoản chính thức của Hàng Chính Ngạch, mọi giao dịch không liên quan tới tài khoản này Hàng Chính Ngạch không chịu trách nhiệm: 

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH:

TK Techcombank:  19034044070017 Trần Thị Hương - PGD Linh Đàm CN Hà Thành

Lưu ý: Mọi giao dịch ở bên ngoài Hangchichngach.com sẽ không chịu trách nhiệm.