Thông tin tài khoản Ngân Hàng của Hangchichngach.comDưới đây là thông tin các tài khoản chính thức của Hàng Chính Ngạch, mọi giao dịch không liên quan tới các tài khoản này Hàng Chính Ngạch không chịu trách nhiệm: 

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH:

TK Vietcombank: 0021000426777 Trần Văn Quán - Chi nhánh PGD Linh Đàm

TK Techcombank: Giang Thị Ngọc Nghĩa - Chi nhánh Nguyễn Khánh Toàn

Lưu ý: Mọi giao dịch ở bên ngoài Hangchichngach.com sẽ không chịu trách nhiệm.