HƯỚNG DẪN TẠO KHIẾU NẠI

Hướng dẫn tạo khiếu nại


Các mã vận đơn thất lạc tại kho quý khách vui lòng tạo khiếu nại để HCN giải quyết, hoàn tiền.


Bước 1: Đăng nhập vào Hangchinhngach.com Vào mục Khiếu Nại => Tạo Khiếu nại mới


Bước 2: Điền thông tin mã vận đơn, chèn ảnh giao dịch thanh toán và ảnh bill kí nhận =>> Ấn Thêm mới


HCN xử ký KN thì tiền bồi thường sẽ được vào Ví. Quý khách vào mục Giao dịch để theo dõi tài chính


Các mã vận đơn thất lạc tại kho quý khách vui lòng gửi bill ký nhận có dấu của HCN mới được giải quyết