Tìm kiếm sản phẩm trên website Taobao.com

Sau khi đã cài đặt Công cụ đặt hàng trên trình duyệt thành công, Quý khách có thể thực hiện các bước sau đây để tìm kiếm sản phẩm trên trang Taobao.com

Truy cập vào trang website Taobao.comViết vào ô tìm kiếm tên sản phẩm Quý khách muốn tìm như Shoes, shirt, bag....hoặc Quý khách có thể tìm theo sản phẩm hiển thị trên màn hình.
Click vào sản phẩm chọn mua, ví dụ là sản phẩm được tô đỏ bên dưới.
Màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm, quý khách vui lòng chon các thuộc tính sản phẩm như màu sắc, kích thước và số lượng sản phẩm muốn mua.
Sau khi đã chọn xong các thuộc tính và số lượng muốn mua, quý khách vui lòng click vào ô " Đặt hàng" trong thanh Hàng Chính Ngạch bên dưới màn hình.
Sau khi click vào ô "Đặt hàng", màn hình sẽ hiển thị hộp thông tin như sau. Nếu quý khách muốn sửa thông tin thuộc tính và số lượng sản phẩm thì click vào "Tiếp tục đặt hàng". Nếu muốn hoàn thành đặt sản phẩm này, quý khách vui lòng click vào "Xem giỏ hàng".
Như thế là quý khách đã chọn xong sản phẩm mà quý khách tìm kiếm trên Taobao rồi đấy. Bây giờ quý khách chỉ việc truy cập vào "Giỏ hàng" ở trang http://hangchinhngach.com/, quý khách sẽ thấy sản phẩm của mình xuất hiện trong "Giỏ hàng" nhé!


Quý khách vui lòng xem lại và tick chọn những sản phẩm quý khách đã cho vào giỏ Hàng Chính Ngạch. Quý khách có thể tùy chọn một hay nhiều hoặc tất cả các sản phẩm có trong Giỏ hàng như hướng dẫn bên dưới. Sau khi đã hoàn tất, click "Tiếp tục mua hàng"

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin họ tên, số điện thoại và chọn kho hàng thuận tiện nhất với quý khách, sau đó click " Xác nhận kết đơn"
Bây giờ thì đơn hàng đã hoàn thành rồi đấy . Quý khách có thể thấy màn hình hiển thị thông báo đơn hàng đã được đặt thành công. Click "Chi tiết" để xem thông tin đơn hàng.
Để hoàn thành giao dịch, Quý khách vui lòng click vào phần "Đơn hàng" hoặc "Quản lý đơn hàng"

Tại đây Quý khách có thể thấy danh sách đơn hàng của Quý khách. Vui lòng click "Thanh toán" cho đơn hàng chưa được thanh toán.
Quý khách sẽ nhận được 1 hộp thông tin như sau, vui lòng nhấn "Thanh toán"Màn hình hiển thị thông tin bên dưới nghĩa là Quý khách đã thanh toán xong rồi đấy. Cảm ơn Quý khách!

Để dễ dàng hơn, Quý khách vui lòng tham khảo:

  1. Video hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm trên trang Taobao 1688 Tmall cho vào giỏ hàng.