Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng

Kiểm tra trạng thái đơn hàng ký gửi đã tạo

Bước 1: Truy cập vào trang web http://hangchinhngach.com/ và kích vào mục đơn hàng

Bước 2: Nhập MVĐ vào ô " Vận đơn' rồi ấn Enter đơn hàng cần tìm sẽ xuất hiện như ảnh dưới đây