Chính sách lưu kho tại Việt Nam


Để đảm bảo công tác vận hành, phục vụ việc giao vận hàng hóa tới Quý khách luôn suôn sẻ, giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa, Hàng Chính Ngạch tiến hành “Chính sách Lưu kho Hàng hóa ” với các nội dung chi tiết như sau:

1. Về thời gian, chính sách chính thức áp dụng từ ngày 10/3/2022

2. Thời gian lưu kho là thời gian tính từ thời điểm hàng hóa NHẬP KHO cho đến khi hàng hóa XUẤT KHO

- Thời điểm hàng hóa nhập kho được tính  bắt đầu phát sinh log "Nhận hàng tại kho VN"

- Thời điểm xuất kho là thời điểm có yêu cầu giao hàng từ quý khách và có phát sinh trên đơn hàng là "Giao hàng tại kho VN", đồng thời đơn hàng chuyển thành trạng thái đã giao

3. Thời gian lưu kho Hàng Chính Ngạch quy định không được quá 5 ngày. Nếu xảy ra các tình huống rủi ro như mất hàng hóa, cháy nổ... Hàng Chính Ngạch sẽ không chịu trách nhiệm. Quý khách vui lòng lưu ý để lấy hàng trong thời gian sớm nhất

4.Các kiện hàng không tên và các kiện hàng về kho Việt Nam quá 3 tháng (trong trường hợp nếu khách hàng KHÔNG PHẢN HỒI nhận hàng), Hàng Chính Ngạch sẽ tiến hành thanh lý.

Link hàng không tên

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sQOV8u6QyALLgfuRrerSSZxyqTcO0kHve-uHW8Poseo/edit#gid=116089734

 BQT!