Quản lý khiếu nại

Quý khách vui lòng click vào thanh "Khiếu nại" phía dưới bên trái màn hình.
Nếu quý khách muốn tạo đơn khiếu nại, vui lòng click vào "Tạo khiếu nại mới
Quý khách vui lòng cho chúng tôi biết vấn đề gì đã xảy ra với đơn hàng của Quý khách bằng cách điền đẩy đủ các thông tin như: Mã đơn hàng, số tiền yêu cầu bồi thường, mô tả về vấn đề mà đơn hàng gặp phải.


Quý khách vui lòng chèn thêm hình ảnh bằng cách click vào ô "Chọn tệp" và chọn tối đa 03 hình để chúng tôi có thể biết rõ hơn về tình trạng đơn hàng.


Tiếp theo, vui lòng chọn vấn đề gặp phải như : "Thiếu số lượng" hay "Sản phẩm không đúng mô tả" sau đó nhấn "Thêm mới" để hoàn tất.
Tại đây, các thông tin Quý khách khiếu nại sẽ được thể hiện đầy đủ, và thông tin về tình trạng khiếu nại cũng được thông báo ở đây !Cảm ơn Quý khách!