Chính sách quyền riêng tư


Addon Master thu thập các thông tin về :

  • Chi tiết sản phẩm gồm tiêu đề, hình ảnh, giá … của sản phẩm trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc phục vụ việc tiếp cận hàng hóa nhanh chóng
  • Trợ giúp người đặt hàng lựa chọn sản phẩm và đặt hàng.
  • Giao diện addon dễ hiểu, dễ thao tác, và chính xác
  • Addon được hỗ trợ miễn phí và liên tục.

Các tiêu chí chính sách giúp người dùng nắm rõ và hiểu về chính sách quyền riêng tư.

Sản phẩm được hỗ trợ liên tục bởi đội ngũ kỹ thuật nhiệt tình. contact.trungb05@gmail.com