Chính sách bảo hiểm hàng hóa

HCN quy định bảo hiểm hàng hóa cụ thể như sau:

1. Với các mặt hàng lớn hơn 200 NDT HCN sẽ áp trên hệ thống web bảo hiểm 3%

2. Quý khách không được hủy bảo hiểm. Đây là số tiền bắt buộc thu

3. Rủi ro hàng hóa xảy ra nếu sản phẩm bị rách nát, sai màu sai cỡ.... nếu mua bảo hiểm hàng hóa sẽ được đền bù 100% tiền hàng (TH này quý khách trả lại hàng cho chúng tôi)
4. Mọi vấn đề liên quan tới khiếu nại quý khách vui lòng đọc trong phần Chính sách khiếu nại
Lưu ý: Đối với những hàng hóa đặc biệt,hàng kỹ thuật, hàng khó vận chuyển vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH để biết thêm chi tiết.
 
BQT!